CPS Parenting System™

Според концепцията за „функционално удоволствие“, разработена от прочутия психолог Карл Бюлер, децата си доставят удоволствие чрез игра. Ние в winfun® се стремим да разработваме играчки за деца в предучилищна възраст, които съчетават забавни и иновативни функции и насърчават ученето чрез игра.

 winfun® се надява да стане водещ доставчик на играчки за предучилищна възраст. Нашите продукти са разработени за различни етапи от развитието на децата и насърчават взаимодействието между родителя и детето. Освен това нашата изчерпателна продуктова гама стимулира въображението, креативността и любопитството на детето и помага за усъвършенстването на когнитивните му умения чрез обучение с помощта на игра.

C (Cognitive) представлява когнитивното развитие; това е структурата на мисловните процеси, включително решаване на проблеми, креативност и любопитство, от детството през юношеството до зряла възраст.

P (Physical) представлява физическото развитие: процес, който започва в детския период и продължава до късно юношество, като се фокусира върху общите и фини двигателни умения, както и сетивните такива.

S (Social) представлява социалното развитие, т.е. процеса, с който детето се учи да взаимодейства с другите около себе си. Това включва комуникацията, емоционалните умения и себеизразяването на детето.

CPS Parenting System™

Има различни дефиниции на периодите в развитието на детето, тъй като всеки период е отделна цялост с индивидуални различия относно началото и края. Ние разделяме свързаните с възрастта периоди на развитие на 4 етапа:

Нашата цел е да помогнем на родителите да разберат какво срещу случва в ума и тялото на детето им на всеки етап с надеждата да могат да осигурят необходимата подкрепа, насърчение, структура и интервенции, за да позволят на детето да напредва във всеки етап възможно най-плавно и успешно, на базата на уникалния набор от особености и интереси на всяко дете.

Всеки продукт се разработва на базата на нашата концепция CPS за ключови умения (когнитивни, физически и социални) и идва с подробно описание, което казва на родителите как да се прицелват в различни умения, включително знания, креативност и игра.